Odder Dyreklinik

BAER test metode

Undersøgelse af hunde og kattes høreevne. Dyrlæge Jan Birch har efteruddannelse i denne test, og vi kan derfor som eneste dyrlæge i Jylland tilbyde denne.

Døvhed

Døvhed kan være erhvervet såvel som være medfødt

Avlsrestriktioner

Visse hunderacer har avlsrestriktioner og skal have foretaget en høretest før anvendelse i avl.

Høretest

Høreevne 

Det normale øre, opfanger lyde via det ydre øre til det luftfyldte mellemøre, og videre til det indre øre, hvor lyden omdannes til impulser, der genkendes i hjernens center for høreevne. Normalt er mennesket i stand til at høre lyde i frekvensområdet 64 -23.000 Hz, mens området for hundes vedkommende strækker sig helt fra 67 – 45.000 Hz og katte 45 – 64.000 Hz.

Tab af høreevne

Ledningsdøvhed er et resultat af en blokade i ørekanalen eller mellemøret. Ørekanalen kan f.eks. være blokeret med voks, infektion eller fremmedlegeme, hvorved impulserne ikke når frem til hjernen. Endelig kan mellemøret have misdannede høreknogler eller trommehinden kan være mangelfuldt udviklet, hvilket ikke regnes for arveligt. Den erhvervede døvhed kan opstå allerede i fosterstadiet, ved at moderen f.eks. medicineres med et stof, der påvirker fostret. Døvhed kan ligeledes erhverves ved slag eller lignende trauma.

Den arvbare døvhed er ofte kombineret med den hvide pelsfarve, hvor tilstedeværelsen af bestemte gener, som netop giver den hvide pelsfarve, medfører defekter i det indre øre. ved adfærdsændringer hos hvalpe og killinger kan det være svært at fastslå om dyrene er døve, da de lynhurtigt lærer at begå sig på anden vis. Den døve hvalp/killing er meget opmærksom på de øvrige kuldsøskendes adfærd, syn-, lugte- og føleevne. Signaler for døvhed kan dog være hvalpen/killingen der er den sidste, der vågner, også gerne sidder med ryggen til muren og følger de andre. Endnu vanskeligere er det, at fastslå om dyret er ensidigt hørende, da det vil opføre sig meget som normalt hørende dyr. Ofte har disse dog svært ved, at lokalisere lyde fra visse retninger. I forhold til genetik, har det længe været kendt, at der er en sammenhæng mellem det hvide pigment og døvhed, men endnu er arvegangen ikke afklaret. Generelt kan man sige, at jo mere hvid en hund eller kat er, jo større risiko er der for at den er døv. Ca. 80 hunderacer og ca. 14 katteracer vides at have forhøjet risiko for døvhed. Det drejer sig f.eks. om: Dalmatiner, Dogo Argentino, hvide Bullterrier, Jack Russel, Engelske Cockere og Engelske settere. For kattenes vedkommende drejer det sig f.eks. om: hvide Persere og hvide Norske skovkatte. Ved undersøgelse af høreevne, kan døvhed generelt konstateres hos hvalpe efter 6-7 ugers alderen og killinger efter 7-9 ugers alderen.

Odder Dyreklinik tilbyder undersøgelse for døvhed ved brug af BAER-test. BAER er en forkortelse for Brain-Auditory-Evoked-Response. Ved denne test udsættes dyrene for lyde af en vis styrke. Via elektroder påsat hundens hoved, opfanges lydene samt dyrets respons på disse. Det er en forudsætning for undersøgelse, at dyret er i ro, hvilket betyder, at dyret er sederet eller fuldt bedøvet. Inden selve BAER-testen skal dyret igennem en almindelig klinisk undersøgelse af begge ører for at udelukke tilstande, der kan påvirke resultatet af høretesten. Det kunne f.eks. være betændelse eller lign.

Selve undersøgelsen varer ca. 15 min., hvortil kommer tid til sedering, opvågning mm. Ejeren vil kunne være tilstede hos dyret under hele forløbet.

Avlsrestriktioner

Visse hunderacer har avlsforbud medmindre avlsdyr er høretestet. Rekvisationer kan købes på DKK’ side: hundeweb. 

Ellers udstedes en attest fra klinikken, hvoraf følgende fremgår: kæledyrets id, samt ejerforhold og testresultat.