Odder Dyreklinik

Bæredygtighed

På Odder Dyreklinik har vi i flere år haft fokus på vores klimapåvirkning, hvilket startede med mindre tiltag såsom fokus på udvælgelse af bæredygtigt klinisk udstyr, undersøgelser om bæredygtige leverandører, og samarbejde med udbydere om at mindske CO2-udledningen, ved eksempelvis at mindske papirforbruget. Dette fokus blev for alvor intensiveret i august 2020. I 2023 valgte vi derfor at løfte vores indsats op på et strategisk niveau, således vi kan arbejde målrettet med vores initiativer og på den måde sikre, at vi reducerer vores CO2-udledninger.

Men vi er bevidste om, at disse tiltag langt fra kan stå alene. Som konsekvens heraf valgte vi derfor i 2023 at arbejde med bæredygtighed på et strategisk niveau. Vores strategi sætter retningen for, at vi på Odder Dyreklinik skal arbejde for at modvirke og afbøde klimaforandringer ved at begrænse CO2-udledning. Konkret arbejder vi med tre overordnede søjler: 1) Bæredygtig energi, 2) Innovative og fremtidssikrede løsninger, og 3) Ansvarlige valg. Disse søjler former vores retning og giver os mulighed for at omsætte vores ord til handling.

Blandt andet har vi installeret varmepumper, som gør vores energikilde mere bæredygtig, og implementeret digital kommunikation for at reducere vores papirspild. Vores arbejde med bæredygtighed foregår og udvikles løbende. For os er arbejdet med bæredygtighed en kontinuerlig proces. Vi ønsker at skabe resultater i fællesskab med det samfund, vi er en del af.