Odder Dyreklinik

Kaninvaccination

Få vaccineret din kanin korrekt

Vaccination af kaniner

I Danmark har vi mulighed for at vaccinere mod 2 livstruende og smitsomme sygdomme der typisk opstår meget akut, og ofte har en dødelig udgang. Disse sygdomme er:

  • Myxomatose (kaninpest)
  • Rabbit Viral Haemorrhagic Disease (RVHD, også kaldet VHD), type 1 og type 2

Vi tilbyder vaccination mod disse sygdomme ud fra følgende vaccinationsprogram:

  • Første vaccination fra 5 ugers alder
  • Efterfølgende, årlig revaccination

Godt at vide om vaccinen:

Vi bruger en kombinationsvaccine som beskytter mod Myxomatose samt RVHD 1 og RVHD 2. Kun raske kaniner må vaccineres. Almindelige bivirkninger er en lille ikke smertefuld hævelse ved injektionsstedet samt en forbigående forhøjelse af legemstemperaturen med 1-2 grader. Vaccinen må bruges til drægtige hunkaniner.

Vil du vide mere?

Myxomatose (kaninpest):

Myxomatose forårsages af en virus fra gruppen Poxvirus og er en dødelig sygdom der kan ramme alle kaninarter. Den er udbredt over hele verden og ses også i Danmark. Smitten sker indirekte via insekter, foder, udstyr eller ved direkte kontakt mellem dyr. Sygdommen udvikler sig over 3-5 dage og de første tegn er oftest øjenbetændelse, appetitløshed og feber. Nogle dyr dør allerede inden for de første 48 timer. Efter den akutte fase udvikles der hævelser i hele hovedet og omkring kønsorganer og endetarm. Dyret går i koma og dør efter 1-2 uger. Der findes ingen behandling mod sygdommen, men sygdommen kan forbygges gennem årlig vaccination.

Rabbit Viral Haemorrhagic Disease (RVHD eller VHD)

Forårsages af en virus fra gruppen Calicivirus der kan underinddeles i to undertyper RVHD 1 og RVHD 2. RVHD 1 og RVHD 2 rammer kaniner der nedstammer fra vilde europæiske kaniner. Herunder også vores tamkaniner. RVHD 2 kan dog også ramme to underarter af harer hvilket ikke ses hos RVHD 1. RVHD er en udbredt sygdom der siden 1990 er registreret i Danmark. Smitten sker ved direkte kontakt mellem dyr men også indirekte gennem produkter fra smittede kaniner, som skin, kød og uld. Forurenet vand, foder, fodtøj m.m. kan også indeholde smitte. Dette skyldes virus lange overlevelse ved stuetemperatur. Sygdommen udvikles meget hurtigt fra 24 til 72 timer. Dyret mister appetitten, får høj feber og blødninger fra kropsåbninger og 80-90% dør inden 48 timer. Der findes ingen behandling mod sygdommen, men sygdommen kan forebygges gennem årlig vaccination.