Odder Dyreklinik

Vi tager bæredygtig udvikling seriøst

Grøn omstilling på Odder Dyreklinik

Klimaforandringer og den globale opvarmning er vor tids største udfordring. Det valg vi træffer i dag, har afgørende betydning for den klode, vi efterlader til kommende generationer. Den Danske regering har ambitionerne om et mål på 70% lavere CO2-udledning i 2030, og derfor skal både erhvervslivet og forbrugeren stå sammen og bidrage til bæredygtig grøn omstilling.

Odder Dyreklinik har længe ventet på retningslinjer fra branchens organisationer… Klinikken har selv taget de første skridt – læs vores udvikling her:

Klinikken blev i efteråret 2020 kontaktet af Heidi Gautschi ang. en projektopgave med temaet:

Verdensmål for bæredygtig udvikling for små/mellemstore virksomheder i DK.

Vi var hende svar skyldig, og det blev startsskuddet for klinikkens bæredygtige udvikling og grønne omstilling! 

Det var oplagt at rette henvendelse til Den Danske Dyrlægeforening samt vores interne samarbejdspartner, der forestår indkøb for over 100 dyreklinikker i Danmark. 

Ingen af dem havde nedskrevne mål, hvilket jo er lidt interessant. 

Men grundet vores henvendelse fik DDD 3-4 uger senere nedsat en arbejdsgruppe omkring emnet.

Odder Dyreklinik ER igang med ” grøn omstilling”, hvilket er en proces, der vil forgå over tid.

Der er afholdt Visionsmøde med følgende punkter i fokus:

  1. Bæredygtig energi
  2. Industri, innovation og infrastruktur
  3. Ansvarligt forbrug og produktion

 

Bæredygtig energi

Der er nu foretaget en energirapport af klinikken for optimering af klimavenlige løsninger.

Ansvarlig forbrug og produktion

For at minimere brug af tryksager er vi på klinikken ved at tage en ny app i brug. Fauna er kæledyrets digitale sundhedsbog, som forbinder kæledyrsejere og dyreklinikker. www.faunaapp.dk