Odder Dyreklinik

Ekperiment på Odder Dyreklinik

Specialeafhandling omkring Stres hos odder dyreklinik

Introduktion

Et besøg på en dyreklinik kan for mange hunde opleves som en stor udfordring, hvor mange udefrakommende indtryk forekommer under besøget, som kan være svært for hunden at være til stede i. Ud fra observationer af hundens adfærd ses venterummet som en afgørende faktor, for om dyret får en god oplevelse på klinikken eller ej.  Vi hos Odder dyreklinik oplever generelt at konsultationerne bliver længere med et dyr der er stresset under besøget, hvilket gør det vanskeligt for dyrlægen at foretage eksaminationen som planlagt. Som så mange andre dyreklinikker kommer vores patienter i første række, hvilket også betyder at vi vil gøre vores bedste, for at din hund får en god oplevelse, når I besøger os.

Vi har derfor, i samarbejde med 2 studerende fra Aalborg universitet, de seneste 6 måneder undersøgt, hvorvidt det er sundt for hunden at befinde sig i Odder dyrekliniks venterum inden en konsultation.
Formålet var at undersøge og måle hundens stressniveau under et besøg på klinikken, for at anskueliggøre vores egen indsats i at få hunden til at føle sig hjemme hos os. Dette er gjort ud fra en antagelse om, at hunde generelt bliver stresset af at komme ned på en dyreklinik, hvor miljøet i venterummet byder på mange indtryk og uforudsete situationer, som kan være en stor mundfuld for din hund. Eksperimentet bygger på hundens forløb fra parkeringspladsen ind i venterummet og til konsultation i eksaminationsrummet.

Anvendte midler

Hundene er blevet udstyret med en H10 Polar hjertemåler, der har til formål at måle hundenes puls og puls variation. For at analysere hundens puls variation anvender man ’Time domain methods’ som eksempelvis, gennemsnitlig længde af R-R intervaller, RMSSD, NN50 og PNN50. Ud fra disse parametre er hundens tilstand under besøget hos dyreklinikken blevet målt og analyseret. Derudover er der under eksperimentet foretaget en observation af hundens adfærd, som til sammen har givet en overordnet vurdering af om hunden har været stresset under besøget.

Resultater

Resultaterne af eksperimentet tyder på at hundene har været underlagt stress under deres besøg på klinikken, som fremgår af deres forhøjede puls og puls variabilitet. 6 ud af 9 hunde oplever generelt en forhøjede puls og pulsvariation under dens besøg, hvilket er alarmerende i forhold til at få en god oplevelse hos dyreklinikken.  Observationerne viser ligeledes en tendens til, at hundene har svært ved at finde sig tilpas i venteværelset og ligeledes i eksaminationsrummet. Dette kan for nogle, være forårsaget af venterummets miljø forinden. Derudover ses eksaminationsbordet i rummet som en stor stressfaktor for hundene, da man igennem pulsgraferne på hundene kan se adskillige hunde med forhøjede puls under netop denne del af eksperimentet. Odder dyrekliniks tiltag med et alternativ konsultationsrum (stressless-room) har en positiv indvirkning på hundene, hvor man kan se hundens puls og puls variabilitet bliver påvirket positivt ved denne konsultationsform. Dette skyldes b.la. rummets indretning, med sofa og ingen konsultationsbord som giver et positivt miljø, for de lidt mere udad reagerende hunde, der har svært ved at finde sig til rette på en dyreklinik.

Konklusion

Vi kan konkludere ud fra analysen af infrastrukturen på klinikken, at venterummet har stort indflydelse på om hunden får en god eller dårlig oplevelse, når de besøger os. Vi har i forbindelse med eksperimentet indført et nyt indkalde system, hvor det nu er muligt at gå ind i receptionen og hente en indkalde brik, hvor man derefter frit kan gå udenfor klinikken med din hund og vente på du bliver kaldt til konsultation. På den måde sikre vi, at vi kan imødekomme alle hundes behov alt efter hvilken adfærd de har. Så hvis du har en hund, der har svært ved at sidde i venterum med andre dyr eller generelt har meget energi, så kan du nu roligt vente udenfor klinikken med din hund med det nye indkalde system. Vi glæder os til at se jer hos Odder dyreklinik.