Jan Birch

Dyrlæge

Uddannet dyrlæge i 1987. Ansat på Odder Dyreklinik i 1991

Efteruddannelse som fagdyrlæge vedr hund, kat og smådyr i 1995.

herunder specialundersøgelser som : BAER-test af hund og katte

Publiceret videnskabelig artikel i DVT omkring BAER

Test/døvhed hos hunde og katte. Modtaget Intervets

Legat for at delagtiggør danske dyrlæger omkring Baer-testning

Reproduktion hunde

Kattesygdomme,

Hunde og katteadfærd

Været tilknyttet Den danske Dyrlægeforening’s sektion vedr. Hund, Kat og smådyr fra år 2000 til år 2010.

Første år som suppleant i bestyrelsen. Efterfølgende 4 år som bestyrelsesmedlem med varetagelse efteruddannelse af dyrlæger og veterinærsygeplejersker.

Formandspost i 5 år for DDD’s sektion vedr. Hund, kat og smådyr. Mødeansvarlig, kontaktperson til interesseorganisationer som Den Danske Kennelklub, Dyrenes Beskyttelse, Kattens Værn, Inges Kattehjem m.m.

Repræsenteret Sektion Hund, Kat og andre smårdyrs bestyrelse ved international organisation WSAVA, hvor konferencemøder har været afholdt i Dublin/ Irland, Sydney/ Australien, Geneve/Schweiz, SanPaulo / Brasilien.

Sagkyndig dyrlæge ved Ankenævn for dyrlæger udpeget af DDD( 2012 til 2014)

Sagkyndig ved Forbrugerklagenævnet, Nævnenes Hus / Erhvervsministeriet

Løbende efteruddannelse ved relevante kurser i DK,

Udenlandske studieophold :

Studieophold i USA, BAER test ved Dr. Strain, Louisiana

Studieophold i Frankrig, Reproduktion hunde ved Dr. Allan Fontbonne, Paris

Studieophold i Holland , BAER test ved Dr. NijksHorn, Utrecht

ESAVS feline ugekurser i hhv Spanien og Portugal

Mini MBA under Probana Business School ( 2014)

Katte tandkursus ved Accesia – the vet dentistry company,Sverige

 

 

Bosat i Odder. Har 4 børn, gift med Anette.

Fritidsinteresser : Familie, venner, jagt, dyr, madlavning, kunst, udenlandsrejser

Odder Hundeskov

Forebyggende sundhed til dit kæledyr Abonner på tryghed til din bedste ven

Sammen tager vi ansvar for dit kæledyrs sundhed. Vi tilbyder en plan, så dit kæledyr bl.a. sikres regelmæssige sundhedsundersøgelser, vaccinationer og tandtjek.

Med en AniPlan får du mulighed for at sprede udgifterne på dit kæledyrs sundhed i faste månedlige betalinger, samtidig med at du sparer penge.

▶▶▶ Kontakt os vedr. en AniPlan® til din hund eller kat